Αλουμίνια Φακιολάς
ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑKΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κουφωματα

Ανοιγόμενα

Τα ανοιγόμενα κουφώματα επιλέγονται συνήθως εξαιτίας των πολύ καλών αποδόσεων του σε ότι αφορά την θερμομόνωση και την ηχομόνωση, την αεροστεγανώτητα και την υδατοστεγάνοση. Δίνουν μεγάλη επιλογή στον τύπο κατασκευής ενώ με την επιλογή ενός σωστού μηχανισμού και ενός καλού υαλοπίνακα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια.

Συρόμενα

Τα συρόμενα κουφώματα, επιλέγονται συνήθως, για την εξοικονόμηση χώρου που παρέχουν αφού έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς περιορισμούς. Εξαιτείας των τεχνολογικών αλλαγών και προόδου, ένα συρόμενο σύστημα αλουμινίου επιτρέπει κατασκευές με πολύ υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης, υδατοστεγανότητας και ασφάλειας. Ένα συρόμενο σύστημα μπορεί να λειτουργεί με τα “κλασσικά” ράουλα είτε τους μηχανισμούς ανύψωσης οι οποίοι επιτρέπουν κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων, καθώς και σφράγιση σε λάστιχα, για καλύτερη στεγανότητα.

Φυσαρμόνικες

Αποτελούν μία λύση για πολύ μεγάλα ανοίγματα, κυρίως για επαγγελματικούς χώρους. Εξυπηρετήσουν κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων με πολλαπλά φύλλα, διατηρώντας πολύ υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. Τα αναδιπλώμενα φύλλα, συγκεντρώνονται στο πλάι του κουφώματος, δίνοντας την δυνατότητα για σχεδόν πλήρη εκμετάλευση του χώρου.